indexWędrujący Świat

Wejdź na stronę

Enter site

NAWIGATOR to portal internetowy specjalnie przygotowany dla Czytelników książki Wędrujący świat. W formie tabel, wykresów i map (w sumie około 120) znaleźć tu można wiele danych ilustrujących zjawiska i procesy, o których mowa na kartach tej książki. Co ważne, prezentowane dane są okresowo aktualizowane, tak aby Czytelnik łatwo i szybko odnaleźć mógł najświeższe, adekwatne informacje. Służą temu również podane linki do licznych źródeł. NAWIGATOR to urządzenie dla tych, którzy lubią sami wchodzić głębiej w liczby i wskaźniki, przyglądać się krzywym i obserwować trendy, patrzeć na kształty i barwy na mapach i fotografiach. Są tu także wykonane przez autora zdjęcia pokazujące różne miejsca i sytuacje, o których pisze. Fotografii jest ponad 160, a podpisy pod nimi to króciutkie cytaty z książki z podanymi w nawiasie stronami, z których są zaczerpnięte. NAWIGATOR to cenny dodatek do niezbędnych informacji faktograficznych i statystycznych, które zawiera książka. Sięgając do niej nawet po latach, będzie można posłużyć się nim, aby być na bieżąco. Choć prezentowane w Wędrującym świecie fakty i naukowe interpretacje siłą swej logiki bronić będą się same także za lat wiele, ich statystyczne tło trzeba odświeżać. NAWIGATOR zawiera też obszerną, ponad 230 pozycji liczącą bibliografię przedmiotu. Chętnym ułatwi ona dalsze studia na tematy człowieka i społeczeństwa, cywilizacji i gospodarki, świata i rozwoju, przeszłości i przyszłości. Bibliografia zawiera kilkadziesiąt aktywnych łączy internetowych, wystarczy zatem jeden klik, by przed oczyma Czytelnika otworzyło się ciekawe opracowanie. Badaczom, także studentom, znakomicie ułatwić powinno to ich pracę. Wreszcie NAWIGATOR zawiera blog, gdzie kontynuować można frapującą i nigdy przecież niekończącą się debatę na temat światowej społeczności, globalnej gospodarki i ludzkich losów. Także naszego miejsca w tym wędrującym świecie i własnych perspektyw. W ten sposób Czytelnik może wejść w intelektualny kontakt z autorem i innymi osobami ciekawymi omawianych spraw. NAWIGATOR to wspaniałe urządzenie ułatwiające i uatrakcyjniające tę jedyną w swoim rodzaju wielką podróż w czasie i przestrzeni, jaką jest – i do jakiej skłania – Wędrujący świat. Z NAWIGATOREM w ręku – a raczej pod palcem – trudno pobłądzić!